Huisregels PDF Afdrukken E-mailadres

 

Leefregels voor site en forum

1. Respect voor iedere mening, geloofsovertuiging, politieke en sociale voorkeuren.
Elke vorm van discriminatie is verboden.

2. Plagiaat is strafbaar. Niet de Poëzietuin maar de auteur zelf is ten allen tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inzendingen. Bij foto’s en “geleende teksten” dien je dan ook een duidelijke bronvermelding te plaatsen. De foto’s mogen bovendien niet overheersend of aanstootgevend zijn.

3. Pornografie is niet toegelaten. De Poëzietuin is een openbare site en is dus toegankelijk voor alle leeftijden, zonder enige beperking. De Poëzietuin is zich hier bewust van maar heeft geen opvoedende of controlerende functie, dus minderjarigen dienen toestemming te vragen aan hun ouders.

4. Je mag maximaal maar twee gedichten per dag posten. Zo geven we alle leden de kans te geven gelezen te worden, en zo houden we de site ook netjes. Mochten we constateren dat hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gebruiker zonder verder overleg worden verwijderd.

5. De Poëzietuin heeft geen commercieel doeleinde, dus reclame is niet toegestaan. Wil je bepaalde evenementen, bundeluitgaven of iets dergelijks melden, dan doe je dit op het forum. Hou er wel rekening mee dat dit soort inzendingen onder de monitoring van het Poëzietuin team vallen, en bij misbruik wordt de inzending meteen verwijderd.

6. Elk lid is verplicht om zowel op de site als op het forum dezelfde (schuil)naam te gebruiken. Deze mag niet aanstootgevend of kwetsend zijn.

7. De Poëzietuin reserveert zich het recht om altijd leden te weigeren en hoeft geen verantwoording af te leggen.

8. De Poëzietuin is een interactieve site, dit houdt in dat je reacties op je werk kan en/of mag verwachten. Hou er wel rekening mee dat jouw vorm van commentaar mogelijk niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Probeer dit zo tactvol mogelijk te doen, niet persoonlijk te worden en je op de technische kant van het ingezonden werk te focussen. Wil de auteur hardere commentaar, dan post hij/zij het gedicht in het daartoe voorziene onderdeel “kritiek gewenst” of “afbraak en opbouw gedicht”.

9. I. Let ook op met sarcasme, cynisme en plagerijen in de reacties. Geschreven tekst kan door de lezers verkeerd worden geïnterpreteerd.

   II. Probeer ook het zgn. "Flaming" te vermijden. Dit zijn verhitte discussies waarbij er ongezouten en/of tactloos meningen worden geformuleerd en waarbij anderen reageren op dié posts. Dit kan leiden tot een zgn. "Flame war", een "elektronische veldslag" die vaak ontaard in een scheldpartij. Dit komt het gedicht, de schrijver, de verhoudingen tussen de leden én de sfeer op de site niet ten goede. Beperk je commentaar dus op de gedichten.

10. Beschouw de site niet als een dumpsite, je krijgt alleen commentaar wanneer je die zelf ook geeft. “Koekoeksgedichten” zijn helemaal uit den boze. Leden die zich hier systematisch aan bezondigen worden zonder verdere verwittiging van de site gezet met verlies van account

11. Reageer niet met hoofdletters, dit staat gelijk aan roepen.

12. Eén lid is één account. Een dubbel account is niet toegestaan, zonder uitzondering.

13. Hou je steeds aan de vermelde richtlijnen. Voor vragen, opmerkingen, suggesties of problemen kan je altijd terecht bij de moderator, die het probleem aankaart bij de leiding en eventueel terugkoppelt naar de leden. De moderators zijn echter niet verantwoordelijk voor de uitlatingen van de deelnemers, hun kerntaak bestaat er in de topics drijvende te houden, te sluiten, heropenen en deelnemers op de vingers te tikken of zelfs uit te sluiten van verdere aanwezigheid.

14. De Poëzietuin, de moderators, de redactie of de algemene leiding zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke problemen die voortvloeien uit privé-gesprekken, privé-ontmoetingen of andere zaken die buiten de initiatieven van de site zelf staan.
15. Over de leefregels is geen discussie mogelijk. Aanvaarding van lidmaatschap brengt automatisch de aanvaarding van de regels mee. Wijzigingen van de regels worden aan de leden kenbaar gemaakt op het forum door middel van een opvallende label. De regels worden nooit gecommuniceerd via privé-berichten.

16. De leden van de redactie, de moderators en de algemene leiding worden enkel gekozen op voordracht van de algemene leiding. Let op: je wordt hiervoor gevraagd.

17. Soms zal de mogelijkheid bestaan om tijdelijk lid te worden van een comité om een initiatief uit te werken. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om zichzelf wel op te geven, maar ook hier geldt weer dat de uiteindelijke verkiezing zal gebeuren op voordracht van de algemene leiding. De aanwezigheid in deze comités, de redactie en de algemene leiding blijft anoniem en op strikt vrijwillige en onbezoldigde basis.

18. Zelf bedachte initiatieven dienen voorgelegd te worden aan de leiding, met bijbehorende kostenraming. Indien deze té hoog is wordt het initiatief niet goedgekeurd. De Poëzietuin is volledig privé en heeft geen financiële of andere middelen om alle projecten te financieren. Het is dus het beste dat je eerst je budget bepaalt voor je het plan indient.

19. De Poëzietuin is een literaire site en geen opvoedkundige, psychiatrische of sociale instelling. Mensen met psychische en/of sociale problemen raden wij aan op een andere manier professionele hulp te zoeken. De leden van de site beschikken niet over de juiste opleidingen, contacten en/of ervaringsdeskundigheid.

20. Niet naleven van één van de regels kan leiden tot een sanctie, afhankelijk van de regel én de inbreuk. Dit kan gaan van een tijdelijke ban tot onmiddellijke verwijdering zonder opgave van reden. Nogmaals: de Poëzietuin op zich heeft geen verantwoording af te leggen tegenover de leden of derden. 

Vr.gr. de poëzietuin

 
Website by Intertron