Lexicon
Wat is Poëzie? PDF Afdrukken E-mailadres

In dit hoofdstuk zullen wij een korte toelichting geven over wat poëzie nu eigenlijk is aan de hand van verschillende invalshoeken.
1. Hedendaagse kijk = neuro-poëzie waarbij er vooral aandacht is voor de functionaliteit van de poëzie.
2. Volgens de kenmerken van de poëzie
3. Volgens de verschillende poëtica

Lees meer...
 
Ritme PDF Afdrukken E-mailadres

Het ritme is de herhaling of de regelmaat in een gedicht door middel van strofebouw en metrum.

1. strofebouw

   regelige strofe   
a.  2  distichon
b.   3  terzine
c.   4  kwatrijn
d.   5  quintet
e.   6  sextet
f.   7  septet
g.   8  octaaf
h.   9  novet

 

 

Is de regelmaat in een gedicht door middel van opeenvolging van versregels. Dit zijn zichtbare of hoorbare pauzes in het gedicht. Dus vormen ze de ritmische basiseenheden voor de poëzie. De strofes binnen de strofebouw worden benoemd aan de hand van het aantal versregels zoals bovenaan bescchreven.

voorbeeld:
Een sonnet is een veertienregelig gedicht, waarvan de bekenste het Italiaanse sonnet en het Shakespeare sonnet.

Een korte toelichting over het Italiaanse sonnet:
14 regels in 4 strofes van 2 keer 4 regels en 2 keer 3 regels met als rijmschema
abba abba cde cde met een breuk in toon of betekenis tussen strofe 2 en 3. Dit noemt men de volta binnen een sonnet.

Lees meer...
 
Rijm PDF Afdrukken E-mailadres

Dit is een opzettelijke klankovereenkomst tussen woorden op de beklemtoonde lettergrepen. De groep klanken die rijmen bij deze woorden noemt men de rijmuitgang of rijmstam.

a. volgens rijmende lettergrepen
- mannelijk of staand rijm
- vrouwelijk of slepend rijm
- onzijdig of glijdend rijm

Dit noemt men de volledig rijm, namelijk hierbij zijn niet alleen de klinkers (tweeklanken), maar ook de erop volgende medeklinkers gelijk. Hieronder valt ook het dubbelrijm of rime riche. Dit is als meer dan één woord rijmt.

mannelijk of staand rijm
De rijmuitgang of stam heeft 1 lettergreep die op de laatste lettergreep van een woord of op laatste lettergreep van een versregel voorkomt. Dus na de rijmende lettergreep komt geen enkele lettergreep meer.

voorbeeld:
pad - pat
wens - grens
klein – rein

vrouwelijk of slepend rijm
De rijmuitgang of stam heeft twee lettergrepen die op de laatste twee lettergrepen van een woord of van een versregel voorkomt. Dus na de rijmende lettergreep komt nog één lettergreep.

voorbeeld:
blazen – glazen
dromen – komen

onzijdig of glijdend rijm
De rijmuitgang of stam heeft 3 lettergrepen die op de laatste drie lettergrepen van een woord of een versregel voorkomt. Dus na de rijmende lettergreep komen nog twee onbeklemtoonde lettergrepen.

voorbeeld:
kinderen – hinderen
huwelijk – afschuwelijk
 

Lees meer...
 


Website by Intertron